Fettsugning - liposkulptur av hakan

Fettsugning av hakan kan göras som ett ensamt ingrepp eller som en del i ansiktslyftning.

Om man är yngre och huden alltjämnt har god spänst och förmåga att dra sig samman och man har en dubbelhaka som man retar sig på kan man få en bra ändring av hakkonturen med hjälp av fettsugning.
Operationen utförs i narkos. Man sprutar först en svag smärtstillande och kärlsammandragande lösning i området som skall fettsugas för att minska risken för blödning. Via 2-3 ca 5 mm vida öppningar under hakan och kinden suger man sedan ut överskottsfettet med smala kanyler, ca 3 mm. Öppningarna sys igen och tejpas. Någon gång kompletteras ingreppet med en liten öppning under hakan och man sätter uppstramande stygn i den ytliga halsmuskeln. Ett stödjande hakförband anbringas som får sitta 10-14 dagar.
Sjukskrivning < 2 veckor.
Återbesök till vår suturmottagning efter ca 10 dagar och efter 6 månader.


Fettsugning - liposkulptur mage/bukvägg

Inledningsvis förtjänar det att påpekas att fettsugning inte är en bantningsmetod. Om Du är generellt överviktig så är det förstås billigare och även mindre riskabelt att först gå ner i vikt. Detta är dock något som man bör göra successivt över en längre tid och det bästa är att lägga om sina levnadsvanor till ett mer aktivt liv där man spenderar kalorier och har bra kostvanor.
Fettsugning är ett sätt att ta bort lokaliserade fettansamlingar som man inte blir av med efter en sådan omläggning av levnadsvanorna, trots i stort sett normal vikt. Vanliga områden för fettsugning på buken är fettkudden nedanför midjan och ibland ovanför. Ibland fettsugs också området i midjan ut mot flanken. Ingreppet förutsätter att bukhuden har bevarad spänst och kan dra ihop sig, annars behövs en bukplastik för att man inte ska få kvarvarande hudveck.
Vid mottagningsbesöket planeras ingreppet och man tar midja- och stussmått för att beställa en gördel.
Områdena som skall fettsugas utritas i stående omedelbart före operationen som utförs i narkos. Man sprutar först en svag smärtstillande och kärlsammandragande lösning i området som skall fettsugas för att minska risken för blödning. Via 2-4 ca 5 mm vida öppningar på buken suger man sedan ut överskottsfettet med fettsugningskanyl, 4-5 mm. Öppningarna sys igen och tejpas. Då ytorna som fettsugs kan vara relativt vidsträckta och detta innebär en påfrestning för kroppen ger man ett medel för att minska risken för blodpropp - Macrodex. Det är också viktigt att man ger rikligt med vätska i dropp för att ersätta den mängd fett och vävnadsvätska som sugs ut. Mängden fett som sugs ut beror på fettkuddarnas storlek och tjocklek.
Det är viktigt att man har en bra kompression av vävnaden mot den underliggande bukväggen för att inte blod och vätska ska samlas i hålrummen vilket ger en viss infektionsrisk. Efter ingreppet sätter man därför på den måttbeställda gördeln som man bör ha dag och natt de första 2 veckorna och sedan dagtid den första månaden. Efter en större fettsugning får man en viss blodförlust vilket kan ge en viss trötthet de första veckorna. Då känselnerverna kan bli lite bedövade i samband med fettsugningen är mer uttalad smärta ovanligt och bör föranleda kontakt med läkaren.
Sjukskrivning ca 2-3 veckor.
Återbesök till vår suturmottagning efter ca 10 dagar och efter 6 månader.

Fettsugning - liposkulptur av s.k. ridbyxlår

Lårens utsidor är en naturlig depå för kroppens fettreserver och är också en del i den kvinnliga kroppskonturen - där bålens nedre del och låren har en viss päronformad kontur. Denna kan ibland vara överdrivet accentuerad och en del av oss upplever konturen som icke önskvärd. Denna fettkudde kvarstår ofta hos en i övrigt normalviktig person. Om man önskar kan då en fettsugning göras. En fettansamling på lårets insida kan också fettsugas. Vid konsultationen före operationen gör man upp en behandlingsplan och tar midja- och stussmått för en välsittande byxgördel.
Områdena som skall fettsugas utritas i stående omedelbart före operationen som utförs i narkos. Man sprutar först en svag smärtstillande och kärlsammandragande lösning i området som skall fettsugas för att minska risken för blödning. Via 2-4 ca 5 mm vida öppningar på låren suger man sedan ut överskottsfettet med fettsugningskanyl, 4-5 mm. Öppningarna sys igen och tejpas. Då ytorna som fettsugs kan vara relativt vidsträckta och detta innebär en påfrestning för kroppen ger man ett medel för att minska risken för blodpropp - Macrodex. Det är också viktigt att man ger rikligt med vätska i dropp för att ersätta den mängd fett och vävnadsvätska som sugs ut.
Det är viktigt att man har en bra kompression av vävnaden mot den underliggande muskulaturen för att inte blod och vätska ska samlas i hålrummen vilket ger en viss infektionsrisk. Efter ingreppet sätter man därför på den måttbeställda gördeln som bör nå ner ordentligt på låren. Denna bör man ha dag och natt de första 2 veckorna och sedan dagtid den första månaden. Efter en större fettsugning kan man få en viss trötthet de första veckorna. Då känselnerverna kan bli lite bedövade i samband med fettsugningen är mer uttalad smärta ovanligt och bör föranleda kontakt med läkaren.
Sjukskrivning ca 2-3 veckor.
Återbesök till vår suturmottagning efter ca 10 dagar och efter 6 månader